Trưởng phòng Quản lý Chất lượng - Binh Anh Electronics

Trưởng phòng Quản lý Chất lượng

Trưởng phòng Quản lý Chất lượng

Mô tả công việc:

 • Xây dựng, duy trì và vận hành hệ thống toàn công ty hoạt động có hiệu quả.
 • Lập và thực hiện kế hoạch (năm) kiểm soát, đánh giá định kỳ việc tuân thủ hệ thống ISO của các phòng ban, bộ phận. Thường xuyên kiểm tra các bộ phận đảm bảo các chính sách và quy trình được thông qua và thực hiện đầy đủ.
 • Theo dõi, giám sát quá trình vận hành hệ thống và tổ chức, điều hành các cuộc đánh giá nội bộ, họp xem xét hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn, quy định của Công ty.
 • Soát xét, cải tiến và nâng cấp các tài liệu chung của hệ thống quản lý: Sổ tay chất lượng, quy trình kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ, đánh giá nội bộ, hành động khắc phục/ phòng ngừa.
 • Tham gia xây dựng và duy trì thực hiện các hệ thống cải tiến & sáng tạo, kaizen, 5S,… nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.
 • Tổ chức đào tạo, hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hiện ISO cho cán bộ công nhân viên của Công ty.
 • Nâng cao hiệu quả của các hoạt động sản xuất – kinh doanh thông qua việc cải tiến các quy trình.
 • Đảm bảo tính hệ thống, tính tương tác của các quy trình.
 • Tham gia xây dựng cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ và mô tả công việc của các vị trí công việc của Bộ phận.
 • Hoạch định nguồn nhân lực đáp ứng các mục tiêu, kế hoạch hoạt động của Bộ phận
 • Tham gia tuyển dụng và đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Bộ phận.
 • Đánh giá kết quả công việc và năng lực nhân sự của Bộ phận

 

Yêu cầu ứng viên:

 • Cử nhân khoa học xã hội hoặc quản trị doanh nghiệp, Quản trị Nhân lực, Luật, Ngoại ngữ, Quản lý chất lượng, Toán tin, thống kê.
 • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương
 • Lập kế hoạch, điều phối thực hiện kế hoạch hiệu quả
 • Có kiến thức và hiểu biết về ISO cũng như các luật liên quan đến người lao động
 • Kiểm tra, giám sát, giải quyết vấn đề
 • Giao tiếp, thuyết trình
 • Có kỹ năng giao tiếp, ứng xử khéo léo

Quyền lợi được hưởng:

 • Rank lương từ 25 – 30 (có thể thỏa thuận khi phỏng vấn)
 • Định kỳ điều chỉnh thu nhập 2 lần/năm
 • Hỗ trợ chi phí ăn trưa tại công ty
 • Đóng BHXH,BHYT,BHTN theo quy định nhà nước
 • Lương tháng 13, thưởng tết âm, tết dương và các ngày lễ tết, các phúc lợi như sinh nhật, cưới hỏi, ốm đau, hỗ trợ đường xa…
 • Du lịch nghỉ mát hàng năm và được tham gia các buổi đào tạo chuyên sâu của công ty
 • Khám sức khỏe toàn diện định kỳ

Chia sẻ bài này